کد تقلب بازی PRINCE OF PERSIA


Unlock Classic Prince and Princess Skins (بازکردن مهارت های شاه و همسرش) :

برای اعمال این کد از منوی بازی گزینه ی Extras را انتخاب و سپس گزینه ی Skin Managers رو انتخاب کرده و کد زیر را وارد کنید :

 525858542


Unlock Altair from Assassin's Creed Skin ( بازکردن نسل طائر از مهارت های آدمکش)

برای اعمال این کد از منوی بازی گزینه ی Extras را انتخاب سپس گزینه ی Skin Managers را انتخاب کرده و کد زیر را وارد کنید :

13372805

امروز میخواهیم در بازی شاهزاده ایرانی 4 شما را راهنمایی کنیم

این بازی با گرافیکی فوق العاده انفجاری در بازی کامپیوتری هستش و این شاهزاده ما خیلی با نسخه های قبلی از نظر سبک بازی/حرکات/و اینکه همسر شما همیشه همراه شما هست ودر بسیاری از کارها به شما کمک میکند برای مثال در حال سقوط ار یک دره شما را نجات میدهدو...تا خودت بازی نکنی نمیفهمی و اگر نسخه های قبلی را شما بازی نکرده باشی مشکلی نخواهید داشت در پیشبرد بازی این بازی برای کسانی که 3 نسخه ی قبلی را بازی کردند خیلی جذابیت داره مخصوصا" از نظر سبک تکنیک مبارزه تازه شما یک پنجه ی اهنی در دست دارید که با استفاده از ان از دیوار سر خورده و به پایئن میایئد و یا در مبارزه از ان استفاده میکنید چند تا ترینر هم برای شما گذاشتیم برای دانلود ولی تا جای که من این بازی را بازی کردم مقدار جون شما در بازی معلوم نیست

شما در بیابانی طوفانی گرفتار شدید و به دنبال همسر خود میگردید و همسر شما از دست چند سرباز در حال فرار هست شما سرباز ها را فراری میدهید و به دنبال همسر خود به قصر پدرش میروید (ولی شاهزاده نمیداند که شاه پدر همسرش است)شما با شاه درگیر شده و او را شکست میدهید و شاه هم درخت نورانی که از خدای تاریکی محافظت و نگهبانی میکند را قطع میکند و خدای

خدای (Darknees)ازاد میشود و همه جا را در خود فرو میبرد شما باید به

میکند شما باید به کمک همسر خود این فاجعه را از بین ببرید شما به کمک کلید(Tab)نقشه را مشاهده میکنید که نقاط  را باید موس را روی ان برده و کلید(Spaas)را زده تا علامت گذاری شده و به حالت بازی برگشته حال شما در بازی کلید(E)را زده نوری از همسر شما خارج میشه که به شما مسیر را نشان میدهد و شما به دنبال نور میروید تا به مقصد برسید همان مقصدی که در نقشه مشاهده کردید که عکس ان هم هست تا همه سیاهی نقشه را از بین ببرید